Assessorament en matèria jurídica i legal als clubs i entitats esportives.

– Resolució de dubtes jurídics i legals.

– Assessorament inicial no escrit.

– Suport en la constitució i registre d’Entitats.

– Revisió de convocatòries dels òrgans de govern.

– Revisió dels acords sotmesos als òrgans de govern.

– Assesorament en processos electorals i en processos jurisdiccionals.

– Mediació en conflictes amb altres entitats esportives sense ànim de lucre.

– Mediació en conflictes amb l’Administració.

*S’exclou del Servei Jurídic de l’Oficina de Serveis a Clubs l’assistència de lletrat/da en processos de caràcter judicial.

Guies jurídiques

Marc legal