El Servei lingüístic cobreix totes les necessitats dels clubs i entitats esportives de Catalunya que giren a l’entorn de la llengua catalana.

– Correcció de textos catalans i traducció: inversa, català/anglès; català/francès, i directa, anglès/català i francès/català.

*Es prioritza aquells que tenen més ressò o més efecte multiplicador: revisió de pàgines web, manuals d’aprenentatge, reglaments de competició, normatives, etc.

– Revisió de les revistes i butlletins.

– Dóna resposta a consultes lingüístiques i terminològiques, i ajuda a establir criteris lingüístics per editar textos seguint criteris d’estil homogenis.

– Fa d’intermediari entre el TERMCAT i la federació quan es volen editar  vocabularis específics, o bé també quan es volen revisar temes ja normalitzats per d’Institut d’Estudis Catalans que es consideren que no s’ajusten a la realitat d’ús.

– S’orienta en la formació de com matricular-se en els cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística.